پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

امروزه بحث شهروندی و مسئولیت اجتماعی شهروندان به مفهوم عضویت و تبعیت از یک ملت ـ دولت، جدیدترین بحث در حوزه اداره کشورها است، لذا در این وادی اندیشه شهروند خلاق و مشارکت جو به مثابه یک هدف و راهبرد می تواند در راستای تحولات تاریخی ایران جدید نقش بیافریند.

ادامه مطلب...