سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

1. چارچوب مفهومی

امروزه نقش سازمان های غیردولتی در پیشبرد برنامه های توسعه اجتماعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. سازمان های غیردولتی به دلیل ماهیت اجتماعی و ارتباطات نزدیک با افراد و مؤسسات جامعه مدنی و نیز تعامل با بخش دولتی می توانند تأثیرات مثبت و پایداری در تعیین سیاست ها، استراتژی ها و جهت های کلی برنامه های توسعه ایجاد نمایند. هر چند ظهور سازمانهای غیردولتی بعنوان بخشی از توسعه جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه دارای تاریخ طولانی نیست لیکن تأثیر فعالیت های این سازمانها در بخش های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه در مناطق مختلف جهان قابل ملاحظه است.

ادامه مطلب...

در دنیای امروز توسعه کمی وکیفی مؤسسات خیریه امری کاملا ضروری است، زیرا دولت ها به تنهایی نمی توانند پاسخگوئی نیازهای فزاینده کشور باشند، مؤسسات خیریه می توانند بازوی توانائی برای دولت و یار غمخوار و توانمندی برای اقشار آسیب پذیر باشند، بشرط آنکه به چالش ها و راهکاری سامان دهی آنها که به برخی از آنها اشاره می شود، توجه شود.

ادامه مطلب...

عدم اتکاء منابع مالی مؤسسات خیریه به بودجه های دولتی یا بنگاههای اقتصادی پایدار،چالش مهم مؤسسات خیریه است.این مهم اصل برنامه ریزی منسجم را با مشکل مواجه می سازد،زیرا ارائه خدمات و انجام تکالیف پذیرفته شده و اجرای تعهدات و حمایت های وعده داده شده این مؤسسات به جامعه هدف آنها که از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند را با تنگنا و ناکامی مواجه می سازد.زیرا مؤسسات خیریه آخرین پایگاهی هستند که اقشار آسیب پذیر به امید دریافت کمک و مساعدت به آنها مراجعه می نمایند.

ادامه مطلب...

کودکان و نوجوانانی که به دلیل فوت، طلاق و جدایی، زندانی شدن، بیماری صعب العلاج یا اعتیاد یکی یا هر دو والدین خود یا رها شدن، نیازمند حمایت و مراقبت می باشند، کودکان فاقد سرپرست مؤثرگفته می شوند و به ناچار ضرورت پیدا می کند تا در مراکز شبانه روزی بهزیستی به صورت دولتی یا خیریه ای تحت مراقبت و تربیت قرار گیرند. بخش دیگری از این کودکان این شانس و امکان را پیدا می کنند که کسانی به عنوان جانشین والدین سرپرستی، مراقبت و حضانت از آنان را بر عهده گیرند.

ادامه مطلب...

جوامع در طول حیات خود برای پاسخگویی به نیاز ها و یا مشکلات مردم می بایست تمهیداتی اتخاذ نمایند تا بتوانند مدیریت هوشمندانه تری را اعمال نمایند. از جمله این موارد «امور اجتماعی» هستند که از تنوع قابل توجهی برخوردار بوده، هستند و خواهند بود چرا که موضوعات اجتماعی ایستایی ندارند و همیشه با مسایل نوپدید یا بازپدید مواجه هستیم که مدیریت موثر آن نیازمند حضور متخصصین مرتبط از جمله «مددکاران اجتماعی» است.

ادامه مطلب...