سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

هر انسانی از هر گروه اجتماعی که باشد در شرایط خاص در مواقعی ممکن است ناخواسته دچار هیجان شود رفتاری کند، حرفی بزند ‌یا مطلبی بنویسد، بعد متوجه شود که رفتار، نوع سخن گفتن یا نوشته اش به شکل صحیح یا در زمان مناسب انجام نشده است،

ادامه مطلب...

کودک به استناد تعریف یونیسف به هر انسان زیر ۱۸ سال گفته می شود و مشمول حمایت های تعیین شده در اعلامیه جهانی حقوق کودک است که کشور ما نیز آن را پذیرفته است. در مواجهه با کودکان اصول و نکاتی باید رعایت شود که در اعلامیه بر آن تأکید شده است. چنانچه کودک مرتکب بزهی شود، باید مطابق قانون و مقررات ویژه کودکان مورد پرسش و محکمه قرار گیرد.

ادامه مطلب...

یکی از روزهای هفته ای که گذشت یعنی بیست و پنج ماه، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نام گذاری شده است روزی که قرار است با دیگر روزها فرق داشته باشد، زیرا باور عمومی این است که همه روزها روز خانواده است و نکوداشت بازنشستگان نیز امری واجب بر همگان.

ادامه مطلب...

بازماندگی از تحصیل

بازماندگی از تحصیل و بی سوادی دو مسئله اجتماعی هستند که وابسته به همند و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه دارند و متاثر از عوامل مختلفی همچون فقر، محرومیت، ناآگاهی، عدم دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و غیره هستند

ادامه مطلب...