سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

موسسه های خیریه را سمن یعنی سازمان مردم نهاد می گویند ،این بدان معنی است که اساس وبنیان انها را مردم شکل می دهند وبا کمک مردم ونیکوکاران منابع مالیشان تامین می شود،خیریه به زبان انگلیسی ngo گفته می شود که مفهوم آن جدا از دولت بودن است با این وجود تشکل های مردم نهاد به کمک دولت می آیند تا با حمایت از اقشار آسیب پذیر زندگی را برای آنان قابل تحمل نمایندوبرای توانمند سازی آنان اقدام کنندو باری هم از دوش دولت بردارند.

ادامه مطلب...

با کمال تاسف و تاثر باردیگر و این بار دختری چهار ده ساله توسط پدری متعصب در یکی از مناطق شمالی کشور با ضربات داس به قتل رسید آن هم زیر عنوان حفظ ناموس، موضوعی که مورد احترام همه ایرانیان است و متاسفانه پایه واساس قتل های بسیاری توسط پدر، برادر، عمو یا دائی می باشد و دخترانی نوجوان را بکام مرگی تلخ برده است.

ادامه مطلب...