جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

روز 22 مرداد در کشور ما به نام روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گذاری شده تا با بازشماری و توصیف تاثیر تشکل ها در شکل گیری مشارکت های مردمی روحیه جمع گرائی و خیر جمعی جانشین رفتارهای فردگرایانه شود. تجربه جهانی نشان داده است در هر کشوری که خرد جمعی، مشاوره، همکاری، تبادل نظر، تعامل و مشارکت مردم
ادامه مطلب...

برابر اعلام وزارت کشور بیش از ۲۲هزار موسسه مردم نهاد با مجوز وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی به صورت قانونی و اخذ پروانه فعالیت و تعداد بسیار بزرگی نیز بدون اخذ مجوز فعالیت به شکل سنتی و سلیقه ای در نقاط مختلف کشور درحال ارائه خدمت اجتماعی به مردمی هستند که به خدمات آنان نیاز دارند .
ادامه مطلب...

موبایلمان را به تعمیرگاه می بریم، چون به تعمیر کار اعتماد نداریم بالای سر او می ایستیم، شاید کارش را درست انجام دهد و از کارمان باز می مانیم. تعمیر کار قیمت قطعه مورد نیاز را می گوید از چند جا می پرسیم تا متوجه شویم قیمت واقعی چند است، زمان زیادی از وقتمان تلف می شود چون به یکدیگر اعتماد نداریم.
ادامه مطلب...

یک بار دیگر دو تصادف اتوبوس به فاصله یک روز کام همه مردم را تلخ کرد، تلخ تر از تلخ،پیام های تسلیت روسای سه قوه نیز نمی تواند اندکی، این تلخی متاثر کننده غم انگیز را جبران کند. این تسلیت ها نه به خانواده های داغ دیده بلکه باید به مسئولین و دست اندرکاران و کسانی در سه قوه گفت که بدلیل نداشتن برنامه مناسب، نداشتن قوانین بازدارنده، نداشتن کار گزاران با احساس مسئولیت، باید پاسخ گوی این قبیل حواد‌ث تلخ باشند.
ادامه مطلب...