یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

تشکل‌هاي اجتماعي با عناويني مثل تشکل‌هاي مردم نهاد، خيريه، سمن وNgo در جامعه شناخته مي‌شوند، تشکل‌هايي مردمي هستند که توسط افراد انسان‌دوست و نيکوکار ايجاد مي‌شوند. اين افراد نسبت به جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند احساس مسئوليت و تکليف مي‌کنند چون اقدامات فردي را جوابگوي نيازهاي جامعه نمي‌دانند تشکل مردمي تاسيس مي‌کنند.

ادامه مطلب...

مرضیه سلیمانی

ظاهرا در فضای مجازی بین کاربران ایرانی درباره پول گرفتن یا نگرفتن برای کار داوطلبانه توافق وجود ندارد . (عرفان یزدپور) معتقد است کار داوطلبانه کارمفت نیست اما خیلی از کاربران با او موافق نیستند . (مژگان انصاری ) که از اعضای جمعیت امام علی(ع) است نوشته : یک بار برای همیشه می گویم ، اعضای این جمعیت همه داوطلب هستند

ادامه مطلب...

پنجم دسامبر که در کشور ما مصادف با چهاردهم آذر است را سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی «دا‌وطلب» نامگذاری کرده است تا ارزش‌های داوطلبان بازشماری شود و مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند و مردم به انجام خدمات داوطلبانه تشویق شوند. خدمات داوطلبانه در جهان گسترش یابد و جوامع از نعمت حضورشان بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب...

بیش از یکصد سال از فعالیت تشکل‌های اجتماعی بدون داشتن یک قانون مدون می‌گذرد. بعد از انقلاب به‌خصوص در سال‌های اخیر 4دستگاه وابسته به دولت هر یک از منظری از جمله وزارت کشور به استناد آیین‌نامه مصوبه هیات دولت، سازمان بهزیستی کشور به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کمیته امداد با اشاره به بندی از اساسنامه تاسیس خود و
ادامه مطلب...