پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

با کمال تاسف و تاثر باردیگر و این بار دختری چهار ده ساله توسط پدری متعصب در یکی از مناطق شمالی کشور با ضربات داس به قتل رسید آن هم زیر عنوان حفظ ناموس، موضوعی که مورد احترام همه ایرانیان است و متاسفانه پایه واساس قتل های بسیاری توسط پدر، برادر، عمو یا دائی می باشد و دخترانی نوجوان را بکام مرگی تلخ برده است.

ادامه مطلب...

موسسه های خیریه را سمن یعنی سازمان مردم نهاد می گویند ،این بدان معنی است که اساس وبنیان انها را مردم شکل می دهند وبا کمک مردم ونیکوکاران منابع مالیشان تامین می شود،خیریه به زبان انگلیسی ngo گفته می شود که مفهوم آن جدا از دولت بودن است با این وجود تشکل های مردم نهاد به کمک دولت می آیند تا با حمایت از اقشار آسیب پذیر زندگی را برای آنان قابل تحمل نمایندوبرای توانمند سازی آنان اقدام کنندو باری هم از دوش دولت بردارند.

ادامه مطلب...