دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

روز جهانی سالمندان را در حالی پشت سر گذاشتیم که در اوج بحران کرونا هیچ توجه ویزه ای به آنان نشد روزی جهانی به این مهم اختصاص داده شده تا کشورها در این روز به سالمندان توجه و آنان را تکریم کنند و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم..

ادامه مطلب...

یکی از روزهای هفته ای که گذشت یعنی بیست و پنج ماه، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نام گذاری شده است روزی که قرار است با دیگر روزها فرق داشته باشد، زیرا باور عمومی این است که همه روزها روز خانواده است و نکوداشت بازنشستگان نیز امری واجب بر همگان.

ادامه مطلب...