سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

یکی از روزهای هفته ای که گذشت یعنی بیست و پنج ماه، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نام گذاری شده است روزی که قرار است با دیگر روزها فرق داشته باشد، زیرا باور عمومی این است که همه روزها روز خانواده است و نکوداشت بازنشستگان نیز امری واجب بر همگان.

ادامه مطلب...

بازماندگی از تحصیل

بازماندگی از تحصیل و بی سوادی دو مسئله اجتماعی هستند که وابسته به همند و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه دارند و متاثر از عوامل مختلفی همچون فقر، محرومیت، ناآگاهی، عدم دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و غیره هستند

ادامه مطلب...

کودک به استناد تعریف یونیسف به هر انسان زیر ۱۸ سال گفته می شود و مشمول حمایت های تعیین شده در اعلامیه جهانی حقوق کودک است که کشور ما نیز آن را پذیرفته است. در مواجهه با کودکان اصول و نکاتی باید رعایت شود که در اعلامیه بر آن تأکید شده است. چنانچه کودک مرتکب بزهی شود، باید مطابق قانون و مقررات ویژه کودکان مورد پرسش و محکمه قرار گیرد.

ادامه مطلب...