سه شنبه, ۰۵ مهر ۱۴۰۱

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

بیش از یکصد سال از فعالیت تشکل‌های اجتماعی بدون داشتن یک قانون مدون می‌گذرد. بعد از انقلاب به‌خصوص در سال‌های اخیر 4دستگاه وابسته به دولت هر یک از منظری از جمله وزارت کشور به استناد آیین‌نامه مصوبه هیات دولت، سازمان بهزیستی کشور به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کمیته امداد با اشاره به بندی از اساسنامه تاسیس خود و
ادامه مطلب...

در ایران حدود چهل هزار موسسه خیریه و نهاد مدنی به صورت رسمی و غیر رسمی در حال فعالیت هستند. امکانات فراوان، حدود یک میلیون منابع انسانی به اشکال داوطلبانه، خیرخواهانه، نیکوکارانه و کارگزار سرمایه عظیمی را تشکیل می دهند که موسسه های خیریه، سمن ها و تشکل های مدنی را اداره می کنند.
ادامه مطلب...

روز بیست و دوم مرداد ماه در کشور ما بعنوان روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی نامگذاری شده است، برای پاس داشت انسان هائی که فراتر از خود می اندیشند و در زندگیشان دیگر دوستی نقش تعیین کننده ای دارد و با وجود همه پیچیدگی های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و چالش های بازار کسب و کار که با آن مواجه هستند خود را چنان تربیت کرده اند تا به
ادامه مطلب...

ماه رمضان، ماه بهار قرآن، ماه دیگر دوستی، ماه مهربانی است. ماهی است که صدقه دادن در آن جاری می شود، در آیات و روایات متعدد صدقه دادن توصیه شده است، فستبقوالخیرات شعار دین ما است که از یکدیگر در کار خیر سبقت بگیریم، بسیاری عادت دارند هر روز صبح مبلغ کمی را برای صدقه کنار می گذارند و
ادامه مطلب...