شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

در دنیای امروز توسعه کمی وکیفی مؤسسات خیریه امری کاملا ضروری است، زیرا دولت ها به تنهایی نمی توانند پاسخگوئی نیازهای فزاینده کشور باشند، مؤسسات خیریه می توانند بازوی توانائی برای دولت و یار غمخوار و توانمندی برای اقشار آسیب پذیر باشند، بشرط آنکه به چالش ها و راهکاری سامان دهی آنها که به برخی از آنها اشاره می شود، توجه شود.

ادامه مطلب...

1. چارچوب مفهومی

امروزه نقش سازمان های غیردولتی در پیشبرد برنامه های توسعه اجتماعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. سازمان های غیردولتی به دلیل ماهیت اجتماعی و ارتباطات نزدیک با افراد و مؤسسات جامعه مدنی و نیز تعامل با بخش دولتی می توانند تأثیرات مثبت و پایداری در تعیین سیاست ها، استراتژی ها و جهت های کلی برنامه های توسعه ایجاد نمایند. هر چند ظهور سازمانهای غیردولتی بعنوان بخشی از توسعه جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه دارای تاریخ طولانی نیست لیکن تأثیر فعالیت های این سازمانها در بخش های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه در مناطق مختلف جهان قابل ملاحظه است.

ادامه مطلب...

کودکان و نوجوانانی که به دلیل فوت، طلاق و جدایی، زندانی شدن، بیماری صعب العلاج یا اعتیاد یکی یا هر دو والدین خود یا رها شدن، نیازمند حمایت و مراقبت می باشند، کودکان فاقد سرپرست مؤثرگفته می شوند و به ناچار ضرورت پیدا می کند تا در مراکز شبانه روزی بهزیستی به صورت دولتی یا خیریه ای تحت مراقبت و تربیت قرار گیرند. بخش دیگری از این کودکان این شانس و امکان را پیدا می کنند که کسانی به عنوان جانشین والدین سرپرستی، مراقبت و حضانت از آنان را بر عهده گیرند.

ادامه مطلب...