جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

اخبار شبکه

جلسه اتاق فکر(مالیات)

در تاریخ 9 آذر ماه 1398 جلسه اتاق فکر شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با حضور آقای نظری کارشناس حوزه مالیات در محل دفتر شبکه برگزار گردید.

ادامه مطلب...

ناخواسته سرمایه های اجتماعی کشور را تخریب نکنیم

متاسفانه برخی از افراد بدون انجام بررسی کافی و تحقیق اسنادی و میدانی اظهار نظر کرده و یا مطالبی منتشر می‌کنند که ده‌ها سال تلاش و زحمات عده‌ای متدین و دلسوز در مؤسسات خیریه را زیر سوال می‌برد در حالی که خیریه‌ها برای انجام تکلیف شرعی و مخلصانه جهت کاهش آلام انسان‌ها و کاستن از درد فقر و نداری در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

ادامه مطلب...

اولین دوره آموزشی اعضاء شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با هدف ارتقاء توانمندی های مؤسسات خیریه و ایجاد هماهنگی با عنوان مدیریت مؤسسه های خیریه و آشنایی با اصول و مبانی مددکاری اجتماعی برگزار گردید.

ادامه مطلب...

مشروح مصاحبه خبرنگار روزنامه شرق (خانم مرضیه بیانی) با آقای نبی اله عشقی ثانی در شماره 3949 مورخ 22/05/98 روزنامه: فعالیت 20 تا 30 هزار مؤسسه خیریه در کشور، حواشی زیادی در سال های گذشته داشته است. جدا از آن تعداد مؤسساتی که جای خالی اقدامات حمایتی دولت را در بسیاری از موارد پر می کنند و نیازمندان را زیر چتر خود می گیرند؛ تعداد اندکی از مؤسسات هم هستند که به اسم اقدامات خیریه، فعالیت های زیرزمینی و پول شویی انجام می دهند.

ادامه مطلب...

فرهنگ خیرخواهی را ترویج نمائیم
در صفحه اول  روزنامه وزین شرق مورخ 1/05/1398 مطلبی تحت عنوان،، تحدید خودمختاری موسسات خیریه ،، به چاپ رسیده و در صفحه 4 ادامه یافته است.
انتخاب عنوان،،تحدید خودمختاری موسسات خیریه ،، تناسبی با موضوع بحث ندارد و مطالب توضیح داده شده نیز به ضرورت و چگونگی ثبت کمک های نهادهای حمایتی دولتی به اقشار نیازمند مربوط می شود و صرفاً حدود 10% مطلب آنهم در آخر آن به فعالیت  NGO هاوخیریه ها و شفاف سازی خدمات آن می پردازد بنابراین انتخاب این عنوان مناسب مطلب نمی باشد.

ادامه مطلب...