دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

در خصوص سوالات و ابهامات موسسات خیریه پیرامون موضوع بند (ح) تبصره (17) قانون بودجه سال 1399

ردیف سوالات و ابهامات پاسخ
1 نحوه ثبت کمکها و حمایتهای غیرنقدی در قانون به پرداخت نقدی اشاره شده است و موارد غیرنقدی در حال حاضر مدنظر نیست.
2 نحوه ثبت پرداختهای درمانی به بیمارستان یا داروخانه‌ها درصورتی که طبق قرارداد ثبت شده بین خیریه‌ها و بیمارستان یا داروخانه‌ها با ارائه معرفی‌نامه خدمات انجام شود و در یک دوره مشخص تسویه حساب با آن مراکز صورت گیرد، بایستی تسویه مذکور به صورت پایا یا ساتنا انجام و ثبت گردد.
3 نحوه ثبت شناسه موسسات بدون استثناء، کلیه موسسات خیریه به همراه شماره ثبت، یک شناسه ملی 11 رقمی دارند که توسط اداره ثبت شرکتها یا موسسات تعریف شده است و باید در شناسه پرداخت لحاظ شود.
4 نحوه ثبت پرداختهای درون بانکی و عدم همکاری بانکها در پرداختهایی با مبالغ کم در این خصوص با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم صورت خواهد گرفت و این مشکلات مرتفع و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5 محدودیت زمانی کمکهای انجام شده جهت ثبت از چه تاریخی مورد تأیید است؟ مبنای محاسبات از ابتدای سال 99 خواهد بود. ثبت پرداختها من‌بعد بایستی بر اساس دستورالعمل مربوطه باشد.
6 نحوه ثبت حمایتها و کمکها به اتباع خارجی همانند پرداخت به ایرانیان ثبت پرداختها انجام ‌گیرد.
7 آیا کف و سقف برای پرداختها درنظر گرفته شده است؟ خیر- کلیه پرداختهای نقدی بایستی ثبت گردد تا معافیت مالیاتی لحاظ شود.
8 یکسان بودن شناسه‌های پرداخت یک موسسه با توجه به اینکه گزارشات پرداختی‌ها توسط بانک مرکزی ارائه می‌گردد، منعی بابت یکسان بودن شناسه‌های پرداخت یک موسسه وجود ندارد و اطلاعات جزئی مربوط به هر تراکنش بویژه پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده و تاریخ تراکنش حائز اهمیت است.