پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

فرهنگ خیرخواهی را ترویج نمائیم(پاسخ شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به روزنامه شرق)

فرهنگ خیرخواهی را ترویج نمائیم
در صفحه اول  روزنامه وزین شرق مورخ 1/05/1398 مطلبی تحت عنوان،، تحدید خودمختاری موسسات خیریه ،، به چاپ رسیده و در صفحه 4 ادامه یافته است.
انتخاب عنوان،،تحدید خودمختاری موسسات خیریه ،، تناسبی با موضوع بحث ندارد و مطالب توضیح داده شده نیز به ضرورت و چگونگی ثبت کمک های نهادهای حمایتی دولتی به اقشار نیازمند مربوط می شود و صرفاً حدود 10% مطلب آنهم در آخر آن به فعالیت  NGO هاوخیریه ها و شفاف سازی خدمات آن می پردازد بنابراین انتخاب این عنوان مناسب مطلب نمی باشد.

بمنظور تنویر افکار عمومی اجازه می خواهم چند نکته را باستحضار مردم برسانم :
1-موضوع بحث چگونگی و تاثیر اجرای تبصره18 قانون بودجه است که دستگاه های حمایتی وابسته به دولت را موظف می کندپرداخت های خود به اقشار تحت حمایت را با ذکر کد شناسه ملی درج نمایند تا قابل ردیابی و بررسی باشد که امر خیری است انشاءالله که به درستی اجرا شود.
2-در کشور بیش از 20 هزار موسسه خیریه وجود دارد که با جذب کمک های مردمی ،خیرین و نیکوکاران اداره می شوند،اگر منظور از تحدید محدود کردن است به چه منظور محدود شوند؟در حالی که در سایر کشور ها چند برابر کشور ما موسسه خیریه وجود دارد.بین موسسات خیریه رقابتی نیست بلکه رفاقت است این موسسات جمع کثیری از اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت حمایت قرار داده اند، اگر چه این حمایت ها از استاندارد قابل قبولی برخوردار نیست که یکی از علل آن ضعف منابع مالی آنان است، جا دارد که موسسات خیریه مورد تشویق قرار گیرند.
3-فستبق الخیرات، دستور دین ماست و ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری وظیفه مهم همه رسانه هاست،تا هرچه بیشتر مردم تشویق به دیگر دوستی و مهربانی به یکدیگر شوند و دست نیازمندان را بگیرند.بخصوص در شرایط کنونی اقتصادی کشور،  در همین مطلبی که منتشر شده است ذکر شده که 40% مردم در زیر خط فقر مطلق هستند، بزرگواران درج هر مطلبی که بر عملکرد موسسات خیریه شبه ایجاد کند موجب کاهش اعتماد مردم به خیریه ها می شود که زیان آن به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می شود و در نتیجه آسیب اجتماعی در کشور افزایش می یابد.
4-موسسات خیریه هیچ بودجه ای ازدولت نمی گیرند که به آن پاسخ بدهند،منابع مالی موسسات خیریه توسط مردم ،افراد خیر و نیکوکار تامین می شود و به آنها نیز پاسخگویی لازم انجام می شود و شفافیت لازم را دارد.
5-موسسات خیریه توسط یکی از سه دستگاه دولتی،وزارت کشور،سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی مجوز فعالیت می گیرند وبر عملکرد آنها نظارت می شود.
6-در آمد و هزینه های موسسات خیریه از سوی سازمان مالیاتی کشور با تعیین ناظر مالیاتی همه ساله مورد نظارت قرار می گیرد.
7-موسسات خیریه دارای هیات امناء،هیات مدیره و بازرس قانونی هستند که پاسخگوی عملکرد موسسه می باشندو بصورت منظم عملکرد خود را باستحضار بانیان، خیرین و مشارکت کنندگان می رسانند، در غیر این صورت کمکی به آنان نمی شود.
تعیین دستگاه واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد خیریه ها،جانمائی صحیح،کیفی سازی و استاندارد نمودن خدمات ،تخصصی نمودن حوزه فعالیت و شفاف سازی در آمد ها و هزینه های موسسات خیریه از جمله انتظارات موسسات خیریه از مسئولین کشور می باشد.
امیدوارم چاپ این مطلب گامی در مسیر ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری در کشور باشد.
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       نبی اله عشقی ثانی

                                                                                                                                                                              شبکه ملی خیریه های حامی ایتام