پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

ایرادات شورای نگهبان به لایحه تابعیت،رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی رفع شد

محمد کاظمی،عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام نمودند در خصوص تأمین نظر شورای نگهبان کلمات و عباراتی را به مجموعه مصوب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه کردند گفت:

«شورای نگهبان ایراد امنیتی به لایحه گرفته بود و گفته بود که بعضی از مواقع دادن تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،باعث مشکلات امنیتی از طرف مرد خارجی شود، که ما این موضوع را به عهده وزارت اطلاعات گذاشتیم،به صورتیکه اگر وزارت اطلاعات سوابق مرد خارجی را بررسی کرد و دید که مشکل امنیتی ندارد،می توان به آن مرد اقامت داد.»

او ادامه داد :در مورد دادن تابعیت هم ،شرایطی گذاشتیم که مسأله امنیتی برطرف شود.در واقع نظر شورای نگهبان تأمین شد و دیگر کار به مجمع نخواهد کشید.

منبع:خبر آنلاین

دبیر خانه شبکه ملی خیریه های حامی ایتام