پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

تشکیل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام/ ارتقاء مشارکت اجتماعی

عضو موسس خانه خیرین ایران از تشکیل شبکه ملی خیریه های حامی ایتام خبر داد و گفت: این شبکه گامی در مسیر فرهنگ سازی کار خیر و ارتقا مشارکت اجتماعی است.

نبی الله عشقی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام توسط تعدادی از مؤسسات خیریه که در حوزه حمایت از ایتام فعالیت می‌کنند تشکیل شده و در حال حاضر ۵۰ مؤسسه در این شبکه عضو هستند.

وی افزود: در این شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام تلاش می‌شود با تأثیر گذاری بر قوانین، سیاست‌ها و تصمیم گیری های مرتبط با نهادهای مدنی کشور از طریق انتقال تجارب، تعامل و تبادل و همبستگی بین اعضا؛ کیفیت زندگی جامعه هدف، یعنی ایتام را ارتقا دهد و با توسعه کار جمعی و همکاری و تعاون بین مؤسسات خیریه جمع گرایی و کار گروهی را تبدیل به فرهنگ کنیم.

وی با اشاره به اینکه این شبکه قدرت سیاستگذاری و مداخله و چانه زنی بین دولت و مؤسسات خیریه را افزایش داده و تسهیل می‌کند، گفت: شبکه ملی خیریه‌ها به عنوان نماینده مؤسسات خیریه در تدوین و تصویب قوانین حوزه اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود و با جمع آوری نقطه نظرات و پیشنهادات مؤسسات خیریه، مسئولین امور اجتماعی کشور را در جریان انتظارات و خواسته‌های مؤسسات و اقشار آسیب پذیر قرار می‌دهد.

عضو مؤسس شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام تاکید کرد: همچنین این شبکه در مسیر ارتقا فرهنگ خیر خواهی و نیکوکاری نقش مهمی دارد و با اطلاع رسانی و شفاف سازی به تشویق و ترغیب مردم برای توسعه نیکوکاری می‌پردازد.

عشقی ثانی با تاکید بر اینکه انتقال تجارب مؤسسات خیریه به یکدیگر از طریق شبکه ملی خیریه‌ها به آسانی تحقق پیدا می‌کند، گفت: همچنین ظرفیت‌های متنوع مادی و معنوی مؤسسات توسط شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود.

وی اظهار داشت: در این شبکه سعی می‌کنیم با آموزش شیوه‌های توانمند سازی و خود اتکایی اقشار آسیب پذیر، خدمات موردی مؤسسات خیریه را به مسیر اقدامات اساسی تأثیر گذار هدایت کرده و از طریق اطلاع رسانی، اصول رازداری حرفه‌ای، پذیرش و تکریم نیازمندان و خود تصمیم گیری، شیوه‌های پرورش توانایی‌ها و استعدادهای مددجویان را به اهل خیر و مؤسسات خیریه آموزش داده می‌شود.

لینک خبردر خبرگزاری مهر