دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

برگزاری دوره آموزشی در استان مرکزی

دوره آموزشی مدیریت موسسه های خیریه و مددکاری اجتماعی با هدف توانمندسازی تشکل ها روز یکشنبه چهارم بهمن 1401 در استان مرکزی شهرستان ساوه با حضورحدود50 نفر از مدیران و مددکاران اجتماعی موسسه های مردم نهاد استان برگزار گردید .

در این دوره شرکت کنندگان و مسئولینی از موسسه های مردم نهاد در حوزه فعالیت ، ایتام ، کودکان بی سرپرست ، معلولیت ها ، حمایت از بیماران سرطانی و کلیوی و مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد شرکت داشتند. این دوره در محل دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ساوه برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی مواجه گردید . ارزشیابی انجام شده حاکی از آن بوده که بیش از 90 درصد شرکت کنندگان از برگزاری دوره اظهار رضایت (بسیار خوب) کرده بودند . آقای عشقی مدیرعامل و خانم طلوعی مدیر آموزش شبکه باتفاق آقای شرافت عضو هیات مدیره شبکه خانه خیرین ایران در این سفر از فعالیت های موسسه خیریه همای رحمت و ساختمان مرکز در حال ساخت پیش گیری از آسیب های اجتماعی شهرستان ساوه بازدید کردند. از زحمات و تلاش های خانم شکروی مدیرعامل موسسه همای رحمت و همکارانشان و دانشگاه علمی کاربردی و دیگر مقامات محلی که برای برگزاری این دوره زحمات زیادی متقبل شدند تشکر و قدردانی می گردد .