پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران شبکه ها و موسسه های خیریه حامی ایتام عضو شبکه درتهران با حضور آقای دکتر رادان معاون محترم مشارکت اجتماعی وزارت کشور

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران شبکه ها و موسسه های خیریه حامی ایتام عضو شبکه درتهران با حضور آقای دکتر رادان معاون محترم مشارکت اجتماعی وزارت کشور

روز شنبه 8 مرداد 1401 به یاری خداوند بزرگ اولین نشست هم اندیشی شبکه های ملی کشور و تعدادی موسسه عضو شبکه ، خود را با حضور آقای دکتر رادان معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درسالن کنفرانس شبکه برگزار شد. در این نشست مدیران مجمع خیرین سلامت ، شبکه ملی موسسات خیریه ونیکوکاری ایران ، شبکه خانه خیرین ایران ، شبکه ملی سرطان ، انجمن بیماری های صعب العلاج استان تهران و بنیاد نیکوکاری بازرگانان، موسسه های عترت فاطمی، ریحانه سعادت ،چهارده معصوم اهواز، طاهاطلیعه نورامید ، مهرهستی ، بنیاد دانش و عترت بوتراب شرکت داشتند. ضرورت برگزاری جلسه های مستمر از شبکه ها بایکدیگر ، موسسه ها بایکدیگر و مجموعه هر دو با وزارت کشور بدلیل اهمیت موضوع مورد تائید قرار گرفت.

نکات مهم و مصوبات جلسه

. ضرورت مطالعه و اصلاح پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس . ضرورت ایجاد سامانه دروزارت کشور (بانک اطلاعات ازتشکل ها ) . ضرورت وجود سامانه یکپارچه برای ارائه خدمات به افراد نیازمند . ضرورت یکپارچگی بین نهادهای صدور مجوز برای موسسه های خیریه . ضرورت شفافیت مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری و معافیت مالیاتی برتشکل ها . ضرورت استمرار جلسات هم اندیشی بین موسسه ها و وزارت کشور . ضرورت تشکیل نشست بین موسسه های موجود در هر منقطه ، استان و کشور . ضرورت ایفای نقش مدیریت سرمایه های اجتماعی کشور با مشارکت سازمان امور اجتماعی کشور و تشکل های مردمی . ساماندهی حسابرسی و شفافیت مالیاتی موسسه های خیریه

مصوبه ی اصلی این نشست

برگزاری جلسه های هم اندیشی بین شبکه ها و معاون مشارکت های مردمی سازمان اموراجتماعی وزارت کشور دراولین شنبه هرماه به مدیریت شبکه ملی خیریه های حامی ایتام