دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰

کدام دستگاه باید متولی صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل های مردم نهاد باشد؟

کدام دستگاه باید متولی صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل های مردم نهاد باشد؟

این روزها لایحه ای در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل های مردم نهاد را به وزارت کشور واگذار می نماید.

این لایحه برای بازبینی و اعمال آخرین نظرات و پیشنهادات به دولت بازگردانده شده است، وزارت کشور نیز برای اعمال آخرین نظرات دستگاه های ذیربط و مشورت با نمایندگان تشکل ها جلساتی را برگزار می‌نماید که جای تقدیر و تشکر دارد.

برای استحضار بیشتر تشکل های اجتماعی و دل بستگان به موسسات مردم نهاد و دعوت آنان برای مشارکت در این فرایند تصمیم گیری، جایگاه موجود متولیان موسسات خدمات اجتماعی را بررسی می کنیم.

قدیم ترین سازمانی که خود را متولی موضوع می داند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با اتکا به بند هـ ماده 6 آئین نامه اصلاحی مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1337 سالیان درازی است که برای متقاضیان ایجاد موسسات مردم نهاد پروانه فعالیت صادر می نماید.

سازمان بهزیستی کشور با استناد به بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای موسساتی که در چارچوب اهداف بهزیستی فعالیت می نمایند پروانه فعالیت صادر می کند.

وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها با استناد به مصوبه شماره 31281 ت 27862 مورخ 8/5/84 هیات وزیران خود را متولی این مسئولیت میداند و پروانه فعالیت صادر می نماید.

وزارت ورزش و جوانان نیز از منظری دیگر خود را در بخشی از این موضوع مسئول می‌داند

وقتی به مجموعه عملکردها، چالش ها و بلاتکلیفی ها و موازی کاری های چند دستگاه دولتی مذکور نگاه می کنیم باید از دولت بخاطر احساس مسئولیت برای ساماندهی موسسات مردم نهاد تشکر کرد.

اکنون باید به این موضوع بیاندیشیم در حالی که معمولا برخی از دستگاه ها از مسئولیت های قانونی خود شانه خالی می کنند تا وظیفه سازمانیشان را به گردن دستگاه دیگر بیاندازند این موضوع مجوز فعالیت تشکل های مردم نهاد چه فایده و ویژگی دارد که هر یک از دستگاه ها به دنبال اثبات این است که مسئول اوست نه سایرین.

از سوی دیگر ملاحظه می شود که این سه دستگاه اصلی هیچ مرز و قاعده و محدودیتی برای صدور مجوز در یک موضوع خاص ندارند، یعنی متقاضیان دریافت پروانه می توانند به هر یک از این دستگاه ها مراجعه کنند و پروانه فعالیت دریافت نمایند. یعنی تفکیک و تقسیم وظیفه ای وجود ندارد. برخی از تشکل ها هم به ضرورت از بیش از یک دستگاه پروانه فعالیت دریافت کرده اند یعنی دو مجوز دارند.

اگر به دیدگاه و نظر سمن ها نگاهی بیاندازیم برخی می گویند همچنانکه هر صنفی برای متقاضیان مشاغل حوزه فعالیت خودشان مستقیماً پروانه فعالیت صادر می کنند پس سمن ها هم باید توسط اتحادیه ای که از خود تشکل ها ایجاد می شود پروانه فعالیت دریافت نمایند و نیازی به مداخله دستگاه های دولتی نیست تا این همه هزینه هم بر دوش مردم بار نشود.

در جلسه وزارت کشور گفته شد تنوع و تعداد حوزه های فعالیت سمن ها آن قدر زیاد است که غیر از وزارت کشور دیگر دستگاه ها ساز و کار اداری و اقتدار لازم برای اجرای این مسئولیت را ندارند و مصالح اجتماعی کشور اقتضا می کند که این مسئولیت توسط وزارت کشور اعمال شود.

دستگاه متولی دیگری می گوید وزارت کشور یک تشکیلات سیاسی است که با تغییر دولت ها دچار تحول می شود، در حالی که موسسات مردم نهاد غیر سیاسی هستند، پس این کار وزارت کشور نیست.

از منظری دیگر برخی بر این باور هستند که موضوع اصلی، صدور پروانه فعالیت نیست بلکه نظارت بر موسسات است که مساله روز می باشد و امر نظارت هم یک فعالیت تخصصی است که فقط از عهده متخصص آن فعالیت بر می آید مثلا نظارت بر فعالیت موسسه حمایت از کودکان چه ربطی به نظارت بر یک موسسه محیط زیستی دارد یا موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی هیچ ربطی به این دو موضوع ندارد ملاحظه می شود که دامنه شمول تشکل ها شامل صدها موضوع تخصصی می شود که مجموعه آن مرتبط با وظایف هیچ یک از متولیان فعلی به تنهایی نیست.

در اینجا موضوع تفکیک نظارت کلی و حاکمیتی با نظارت تخصصی مطرح می شود که مخالفان و موافقان خود را دارد و در مورد مرزبندی آن وحدت رویه و نظر وجود ندارد.

در این بین از قول وزیر کشور نقل شده که حدود 63000 تشکل مردمی وجود دارد، با توجه به این تنوع تعداد و موضوع باید به این فکر کرد که چه تعداد ساختار اداری باید ایجاد شود تا بتوان بر همه آن ها نظارت پاسخگو ایجاد کرد؟

سوال دیگر این است، در انتخابات اخیر شورای توسعه تشکل های مردم نهاد وزارت کشور چهار نماینده ای که انتخاب شدند تا چه میزان بر این تنوع موضوعات اشراف دارند که بتوانند برای آن سیاست گذاری و برنامه ریزی و اعمال نظارت نمایند؟

از این دسته چالش ها و پرسش ها زیاد است که عدم بررسی موشکافانه آن موجب تصویب لایحه ای غیر فراگیر و یک جانبه نگر می شود که معضل دیگری بر مشکلات امروز خواهد افزود.

پیشنهاد می کنیم اولاً اصل موضوع ضرورت، علت و چگونگی دخالت دولت در امر تشکیل موسسات مردم نهاد و نظارت بر آن در هیأت دولت به بحث گذاشته شود به صورتی که در پایان بررسی دستگاه های دولتی از آن تبعیت کنند و هر کس به دنبال اعمال نظر خود نباشد. ثانیاً به این واقعیت توجه کنند که آیا امکان سپردن همه امر صدور پروانه فعالیت و نظارت بر هزاران تشکل با صدها موضوع به یک دستگاه دولتی شدنی است و چه ساز و کاری را می طلبد و چه هزینه ای را بر دوش دولت و مردم می گذارد؟

آیا منطقی نیست که بخش های مهم این موضوع که واقعا ضرورت امنیتی و اطلاعاتی ندارد را به خود سمن‌ها بسپاریم؟

به این موضوع هم توجه کنیم که به دلیل نابسامانی های موجود هر چند وقت یکی از دستگاه های خصولتی و امثالهم به گفته خودشان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت، خودشان را متولی سازمان دادن، آموزش دادن و توانمند ساختن موسسات معرفی می کنند، چرا؟

ضمن احترام به تلاش های انجام شده در پایان یادآور می شوم اگر چه ساماندهی فعالیت تشکل های مردم نهاد امری کاملا ضروری است که باید بدان پرداخته شود لیکن اقدام مطالعه نشده و به دور از خرد جمعی مشکل را حل نمی کند بلکه به دامنه آن خواهد افزود.

نبی اله عشقی ثانی                        

عضو هیئت مدیره شبکه ملی خیریه های حامی ایتام