یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

جلسه اتاق فکر (مالیات)

جلسه اتاق فکر(مالیات)

در تاریخ 9 آذر ماه 1398 جلسه اتاق فکر شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با حضور آقای نظری کارشناس حوزه مالیات در محل دفتر شبکه برگزار گردید.

در این جلسه در مورد چالش های مالیاتی موسسه های خیریه گفتگو به عمل آمد و مقرر گردید این نشست ها استمرار یابد و با همکاری و مشارکت موسسه ها و کارشناسان زبده پیش نویسی تهیه و به هیأت دولت تسلیم شود.

خواهشمند است پیشنهادات خود را اعلام فرمائید.