پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

شادروان حاج مجید شالباف

شادروان حاج مجید شالباف فرهیخته بزرگواری که سالیانی به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز با بزرگواری و صداقت یار نیازمندان و کم توانان بود. خدایش رحمت کند

پاکدستی و مردم داری

در رثای حاج مجید شالباف

مردی از این تبار

پس از بازنشستگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با موافقت دوستان در مدیریت انجمن خیریه چهارده معصوم ( ع ) اهواز مقرر گردید که باز هم به اهواز برگردم و از نزدیک با خادمین به ایتام و نیازمندان همکاری کنم .

تقریباً از زمان شکل گیری و فعالیتهای اولیه انجمن خیریه چهارده معصوم ( ع ) اهواز با این انجمن همکاری داشته ام، اما پس از بازنشستگی و از دورانی که وقت بیشتر و ارتباط نزدیکتری با مدیران و کارکنان انجمن برقرار کردم ، بر انتخابِ راه و عزم خود مصمم تر شدم .

خیریه ایی که برخلاف برخی نگرانی های عمومی ، نه تنها گدا پروری نمیکند ، بلکه با درایت و برنامه ریزی اصولی ، هدفی جز توانمند سازی فرزندان محروم از پدر و خانواده های بی سرپرست نداشته و ندارد و خود کفا شدن تعداد قابل توجه ایی از خانواده هایی که هم اکنون نه تنها از تحت پوشش انجمن خارج شده اند ، بلکه خود از یاری رسانان به انجمن هستند ، گواه این حرکت آگاهانه است .

وجود انسانهایی پاک سرشت ، مدیر و نوعا" تحصیلکرده همچون شادروان شالباف در برنامه ریزی و پیشبردِ اهدافِ مقدس انجمن انکار ناپذیراست ، هرچند همواره خود را کوچکترین می نامید و بنا به سعه صدر و شخصیت والای خود عرصه ابراز نظر را برای همه ، حتی جوانان و خانواده های تحت پوشش نیز باز گذاشته بود .

حقیقتی که میخواهم در این مطلب ادا کنم این است که معمولا" پیرامون نهادها و تشکلاتی که گردش مالی بالا داشته و با پول سرو کار دارند ، آنهم پول دیگران ( خیرین ) همواره در خصوص چگونگی هزینه کرد کمکهای دریافتی حرف و حدیث هایی هست و صد البته اغلب خیریه ها علاوه بر اینکه از این امر مستثنی نیستند بلکه گاها" بیشتر مورد هجوم و اتهام هستند .

اما اینجانب که از نزدیک شاهد بودم مردان پاکدست و خدا ترسی چون شادروان شالباف روی هر یک ریالی که از خیرین دریافت و برای ایتام هزینه می شد ، حساس بود تا بر اساس نیّت خیرین و برای اهداف از پیش تعیین شده انجمن هزینه شود تا بعنوان امانتدار خیرین در پیشگاه الهی روسفید باشند .

جالب است بدانید از طرف یکی از خیرین متمکن اهواز ، وجوه قابل توجه ایی نزد ایشان بود تا خارج از ضوابط انجمن و برای رفع نیازِ نیازمندان و به صلاحدید خودشان هزینه کنند و روی ان وجوه هم حساسیت داشتند و تحقیق و تلاش میکردند تا بدست نیازمند واقعی برسد و مشکلی هر چند کوچک را از خانواده ایی نیازمند حل نماید .

اعتقاد و تاکید شادروان شالباف بر رعایت نظم مالی در انجمن ، یکی از بارزترین خصیصه های شخصیتی و اعتقادی ایشان بود که البته سایر اعضای هیت مدیره انجمن خیریه چهارده معصوم ( ع ) اهواز نیز بر همین اعتقاد پایبند و خود را ملزم به رعایت این امر می دانستند و با اطمینان میتوان گفت که رعایت و پایبندی به این امانتداری ، یکی از شاخصترین شیوه جلب اعتماد خیرین بوده و هست .

شعار زیبای " امین نیکوکاران حامی ایتام و نیازمندان " هم بر همین اساس انتخاب شده است .

شاید به جرأت می توان گفت انجمن خیریه چهارده معصوم ( ع ) اهواز جزو معدود خیریه هایی است که در کنار تامین معیشت نیازمندانِ تحت پوشش خود ، با ساخت مجتمع آموزشی در پنج طبقه و ایجاد واحد اشتغال و کاریابی ، در شکل گرفتن خود باوری کودکان و جوانانی که بنا به شرایط ناعادلانه آموزشی و اجتماعی ، از آموزش و یادگیری محرومند تلاش می کند و این امر نشان از آینده نگری و نگاه بلند شادروان شالباف ، هیات مدیره و صد البته حامیان و خیرین گرانقدر می باشد .

برای روح بلند ایشان علوّ درجات و برای همه خیرین و نیک اندیشانی که در حد توان و بضاعت خود در اندیشه دست گیری نیازمندان قدم عملی بر می دارند و رضایت خداوند رحمان را تنها پاداش خود می دانند طول عمر با عزت و برکت در رزق و روزی شان را آرزومندم .

روابط عمومی انجمن خیریه چهارده معصوم ( ع ) اهواز