پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی را گرامی بداریم

روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی را گرامی بداریم

روز دوشنبه 21 مرداد ماه مصادف با دهم ذیحجه روز عید مبارک قربان است چقدر زیبا و خوشحال کننده است که در سال جاری یک روز بعد 22 مرداد ماه روز تشکل ها و مشارکت مردمی نیز جشن گرفته می شود.

جامعه مدنی متشکل از تشکل ها، موسسات، نهادها و انجمن ها است که بصورت داوطلبانه و غیردولتی و خودجوش و بدور از ساختار قدرت و دولت توسط مردم شکل می گیرد و برای بهبود ارتباطات انسانی، توانمندسازی جوامع و ارتقاء سطح زندگی احاد مردم تلاش می نماید و نقش آفرینی می کند.

اگرچه تشکل های اجتماعی وابسته به دولت ها نیستند لیکن بصورت قانون مند فعالیت می کنند نظم اجتماعی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک بصورت داوطلبانه فعالیت می نمایند.

تشکل ها و مشارکت های مردمی تشکیل دهنده و تقویت کننده سرمایه اجتماعی هستند که از ارزشمندترین نیازها و ضرورت های هر کشور است زیرا سرمایه اجتماعی باعث انسجام ملی، همدلی، همکاری و هم درکی بین مردم می شود و همه مردم و مسئولین مکلفند در تقویت و گسترش آن تلاش و کوشش نمایند و حرفی نزنند که امید مردم به تشکل های اجتماعی و خیریه ها کاهش یابد.

مشارکت اجتماعی حلقه ارتباط بین دولت و مردم است تشکل ها و خیریه ها شرکای دولت در برنامه های فقرزدائی هستند.

موسسات خیریه و سمن ها و دیگر شبکه های اجتماعی بدلیل ارتباط بسیار نزدیک و مستمر و روزانه ای که با مردم کوچه و بازار و فرهیختگان جامعه دارند بدور از قید و بندهای اداری و دلواپسی های سلسله مراتب اداری می توانند، بهترین مشاور و پیام رسان و هشدار دهنده به مسئولین دولت باشند و توجه حکومت را به انتظارات، خواسته ها و مشکلات اقشار نیازمند و فرودست جامعه جلب نمایند و برای کاهش آلام مردم و ایجاد امید به زندگی آنان یار و غمخوار و همراه دولت ها باشیم.

بیائیم روز مهم تشکل ها و مشارکت مردمی را با ترویج خیر خواهی و فرهنگ سازی نیکوکاری در جامعه بزرگ شماریم و در گسترش سرمایه اجتماعی کشور نقش خود را ایفاء نمایم و شکرگزار باشیم که امسال بزرگداشت این روز را یک روز بعد از عید بزرگ قربان عید همه مسلمانان جهان گرامی میداریم.


نبی اله عشقی ثانی