سه شنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۱

فرارسیدن بهار و تقارن عید نوروز باستانی با میلاد مولای مان علی (ع) روز پدر و روز ملی و جهانی مدد کاری اجتماعی

فرارسیدن بهار و تقارن عید نوروز باستانی با میلاد مولای مان علی (ع) روز پدر و روز ملی و جهانی مدد کاری اجتماعی

یکی از حرفه های اصلی موردنیاز در موسسه های خیریه، مددکاری اجتماعی است.

گردش ماه شمسی و قمری در تحویل سال 98 باعث خوشنودی وغنای سال است، تقارن ولادت مولای متقیان علی (ع) که در ایران روز مددکاری اجتماعی نامیده شده با آغاز سال نو و روز جهانی مددکاری اجتماعی که 20 مارس است، دبیرخانه شبکه را بر آن داشت تا پیام روز جهانی مددکاری اجتماعی را که ترویج اهمیت روابط انسانی تعیین شده است، بهانه ارزشمندی قرار دهد تا اهمیت وجود شبکه را که پایه و اساس تشکیل آن گسترش روابط انسانی است، بار دیگر یادآور شود.

آن چه در عصر امروز در ظاهر وجود دارد ارتباط است و آنچه نیست تعمیق گفتگو، تعامل، هم افزایی و داشتن فضایی برای این تعامل مورد نیاز است. شبکه سعی دارد این فضا را باز کند تا موسسه ها باهم، در کنار هم، کار کنند بیندیشند و برهم بیفزایند، و این فضا وارد خانواده هایی که جامعه هدف هستند بشود و فضای گرم و صمیمی خانواده امکان رشد، پویایی و بالندگی نسل های بعدی و توسعه کشور را فراهم نماید.

و به گفته مولانا زمینه را برای کاشت دانه عشق و امید فراهم کند؛

در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک
به جـز مهـر، به جـز عشـق، دگـر تخـم نکاریم

در این لحظات باشکوه از درگاه ایزد منان یاری می جوییم که ما را دریابد تا بتوانیم درست و مورد تأییداش عمل کنیم. باشد که رستگار شویم.

Image