سه شنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۱

اتاق فکر 17 خرداد 99

اتاق فکر در تاریخ 17 خرداد ماه پس از مدتی به دلیل محدویت های ناشی از پاندمی کرو نا در دفتر شبکه تشکیل جلسه داد.

اجرای برنامه تدوین شده شبکه ملی خیریه های حامی ایتام در سال 99با توجه به محدودیت های به وجود آمده ناشی از کرونا نیاز به باز نگری وتغییر شیوه اجرایی دارند(برگزاری دوره های آموزشی، بازدید های استانی، همایش،کار گروه های مختلف ، نشست های هم اندیشی و ......)

بر همین اساس تاکید اعضای اتاق فکر درضرورت استفاده از فضای مجازی برای دستیابی به اهداف و اجرای برنامه های تعریف شده سال 99 است.

با توجه به پراکندگی و تفاوت بین موسسه های عضو در استفاده از روش های مدرن و سنتی ناگزیر به استفاده از دنیای الکترونیک امروز می باشیم همان طور که می دانید اساس و شالوده کارکرد شبکه متمرکز بر انتقال دانش و تجربه است این هم افزایی بدون استفاده از دنیای دیجیتال و فضای الکترونیک ممکن نیست. بنابراین از تمامی خوانندگان محترم تقاضا داریم نظرات سازنده و متعهدانه خود را برای ترغیب کارکنان موسسه ها در فعالیت دنیای مجازی به این شبکه اعلام نمایند.