جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

فهرست مؤسسات عضو بانک اطلاعات شبکه

عطیه داورزن

حوزه فعالیت: اجتماعی, توانبخشی, توانمندسازی, آموزش

استان خراسان رضوی، شهر سبزوار

سبز اندیشه امید هامون

حوزه فعالیت: اجتماعی, توانبخشی, آموزش, درمان, پیشگیری

استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان

لبخند مبین آرا

حوزه فعالیت:

استان مرکزی، شهر اراک

حمایت از دختران و زنان کردستان

حوزه فعالیت: توانمندسازی

استان کردستان، شهر سنندج

مرکز هماهنگی خیریه های مشهد

حوزه فعالیت:

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

جستجوی مؤسسات خیریه

فیلتر براساس موارد زیر:

استان
شهر
حوزه فعالیت