سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۲

فهرست مؤسسات عضو بانک اطلاعات شبکه

لبخند مبین آرا

حوزه فعالیت:

استان مرکزی، شهر اراک

حمایت از دختران و زنان کردستان

حوزه فعالیت: توانمندسازی

استان کردستان، شهر سنندج

مرکز هماهنگی خیریه های مشهد

حوزه فعالیت:

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

نگهداری از کودکان بی سرپرست شهید مرتضوی

حوزه فعالیت:

استان اصفهان، شهر نجف آباد

نیکوکاری حاج قاسم فرهاد

حوزه فعالیت: درمان

استان تهران، شهر تهران

جستجوی مؤسسات خیریه

فیلتر براساس موارد زیر:

استان
شهر
حوزه فعالیت