دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

پرسش های متداول

شما می توانید پاسخ برخی پرسش های خود را در اینجا بیابید.

درصورتی که پرسش دیگری دارید می توانید از طریق فرم تماس با ما پرسش خود را مطرح فرمائید.

برای دریافت پروانه فعالیت مؤسسه خیریه به کجا مراجعه کنیم؟
سه دستگاه وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی هریک جداگانه مجوز فعالیت مؤسسات خیریه را صادر می نمایند. با مراجعه حضوری یا از طریق سایت این دستگاه ها فرایند تأسیس مؤسسات خیریه قابل ارائه می باشد.