دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

معـرفی

شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

آشنایی با

شبکه ملی

خیریه های حامی ایتام

امروزه سازمان های غیردولتی Non Governmental Organizations (NGOs) به عنوان بخشی از نهاد های مدنی و یکی از نقش آفرینان مهم در کنار دولت و بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفته اند. این تشکل ها که در ایران به نام سازمان های مردم نهاد یا (سمن ها) شناخته می شوند، به عنوان نمادی از توسعه یافتگی و عاملی برای گسترش مدنیت در جوامع تلقی می‏گردند. این نهاد ها به وسیله شهروندان و بدون وابستگی به دولت ها تأسیس و اداره می شوند. در این میان مؤسسه های خیریه حامی ایتام نیز به عنوان سازمان های غیر دولتی در حال آفریدن نقشی خاص در رابطه با ایتام هستند. این مؤسسه ها با اهداف خیرخواهانه و توسعه ای فعالیت می کنند. به منظور توسعه فرهنگ خیرخواهی، نیکوکاری و کمک به ارائه خدمات تخصصی اثربخش، تعدادی از بنیان گذاران مؤسسه های یادشده با انجام سفرهای استانی و برگزاری نشست های متعدد با مدیران مؤسسه های خیریه حامی ایتام، مطالعه و بررسی، ایجاد تشکلی فراگیر را ضروری دانسته و تصمیم گرفتند شبکه ای از مؤسسه های خیریه حامی ایتام تشکیل دهند که تمام نهادهای هم سو در زمینه حمایت از ایتام امکان حضور یابند و با یکدیگر امکان هم اندیشی، هم آموزی، هم افزایی و هم سویی داشته باشند. این فرآیند از سال 1394 آغاز گردیده و هیات مؤسس، با تدوین اساسنامه، انتخاب اعضای هیات مدیره، مجوز فعالیت شبکه ملی خیریه های حامی ایتام را در سال 1396 از وزارت کشور دریافت نمود و به شماره 41263 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
پس از تأمین دفتر و بکارگیری نیروی مورد نیاز عملاً شبکه فعال گردید، بمنظور توسعه علمی شبکه، اتاق فکری متشکل از تعدادی از اعضای هیأت مدیره و کارشناسان خبره سازمان های غیر دولتی تشکیل شد. برای پیشبرد اهداف شبکه روش برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های غیر دولتی انتخاب و برنامه ریزی آغاز شد.
با علم به این که امروزه به دلیل تغییر کارکرد و تنوع نقش مؤسسه های نیکو کاری و خیریه، اتخاذ رویکرد توانمندسازی گروه هدف به جای به کارگیری روشهای سنتی که شامل رفع نیازهای اولیه بود، شبکه تلاش می کند با تبادل نظر، تعامل و برگزاری دوره های آموزشی نگرش وعملکرد مؤسسه های خیریه حامی ایتام به سوی نگاهی متفاوت نسبت به پدیده بی سرپرستی (یتیمی) سوق داده شود تا با توجه به حقوق انسانی این کودکان، آنان را به شهروندانی مسئول و متعهد مبدل و به جامعه تحویل دهد.
بدیهی است شبکه هیچ گونه مداخله ای در امور مؤسسه های عضو نخواهد داشت. امید است این شبکه با تبادل نظر، هم اندیشی و بهره وری از خرد جمعی در مسیر افزایش سطح کیفی خدمات، فعالیت اعضا، توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تحقق اهداف تعیین شده تلاش نماید.

چشم انداز شبکه

بالندگی‌ و ارتقاء کمی‌ و کیفی زندگی جامعه هدف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی‌ و معنوی به‌ منظور قرار گرفتن در یک مسیر متعالی‌ و سازنده از طریق هم‌اندیشی‌ و هم‌افزایی مؤسسات ذیربط
*****
شبکه در یک چشم انداز پنج ساله سازمانی خواهد بود شامل مؤسسه های دانش بنیان، پویا، پایدار، ارتباط محور و توسعه یافته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های عضو و با قابلیت تأثیرگذاری بر قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری های مرتبط با نهادهای مدنی کشور از طریق تعامل، تبادل و همبستگی بین اعضا در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه پایدار کشور

بیانیه مأموریت

هم‌گرایی‌ و هم‌افزایی مؤسسات در راستای حمایت‌ و توانمندسازی فرزندان در درون خانواده‌های آنان‌ و توسعه فرهنگ خیرخواهی‌ و نیکوکاری در کشور
*****
شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور همبستگی و تعامل بین مؤسسه های عضو تشکیل شده تا با تدوین و اجرای برنامه های علمی توانمندساز امکان ارائه بهترین خدمات را در ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و زیستی با احترام به حقوق انسانی برای گروه هدف فراهم نماید. در نهایت مؤسسه های عضو به یک سیستم کیفی، خدماتی، حمایتی برای گروه هدف تحت پوشش دست یابند و آنان را به انسان هایی پویا، بالنده و خلاق برای آینده کشور تبدیل کنند.
image

اهداف شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

شبکه در مسیر تحقق اهداف ذیل از دخالت در امور داخلی مؤسسات خودداری می‌نماید.

 1. استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین و ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات
 2. تبادل خدمات، تجارب و سبک ارایه خدمات بین مؤسسات
 3. هماهنگی ارایه خط‌مشی به مؤسسات عضو
 4. طراحی شاخص‌ها و استانداردهای مؤسسات حوزه ایتام و خدمت‌رسانی به فرزندان
 5. بهبود و ارتقاء سطح دانش و نگرش کارشناسی مؤسسات از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام پژوهش، تهیه و تدوین کتب و جزوات آموزشی و ...
 6. ارایه طرح و برنامه به ‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با جامعه هدف
 7. تلاش در جهت هماهنگی، سازماندهی و تسهیل در ایجاد خیریه‌های تخصصی
 8. توسعه و تقویت خدمت‌رسانی به جامعه هدف و توانمندسازی آنان
 9. ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی کشور و ...
 10. معرفی مؤسسات و خدمات و توانمندی‌های آنان به جامعه
 11. نمایندگی مؤسسات و حمایت از آنان در ارتباط با دستگاه های مرتبط
 12. ایجاد و توسعه فرهنگ اشتغال و دستیابی به استقلال مالی در جامعه هدف
 13. ارایه راهکارهایی برای تفاهم و تعامل و همبستگی و همکاری مؤسسات
 14. تبیین مستندات قانونی و جایگاه مؤسسات خیریه در نظام اداری
 15. جلب مشارکت‌های مردمی و مؤسسات داخلی و بین المللی
 16. تلاش در جهت تعریف حمایت‌های قانونی، اقتصادی و اداری از مؤسسات در برنامه و بودجه کشور
 17. ارایه راهکارهای مؤثر جهت توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تلاش در جهت نهادینه شدن خدمت‌رسانی به ایتام و پرهیز از اقدامات احساسی غیر ضروری

ویژگی های شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

شبکه در مسیر ارتقاء فرهنگ خیر خواهی و نیکوکاری نقش برجسته ای خواهد داشت و با اطلاع رسانی و شفاف سازی به تشویق و ترغیب مردم برای توسعه نیکوکاری می پردازد.
انتقال تجارب مؤسسات خیریه به یکدیگر از طریق شبکه به آسانی تحقق و تسریع می یابد.
ظرفیت های متنوع مادی و معنوی مؤسسات توسط شبکه به اشتراک گذاشته می شود.
شبکه قدرت سیاستگذاری و مداخله و چانه زنی بین دولت و مؤسسات خیریه را افزایش می دهد و تسهیل می نماید.
شبکه در مسیر هماهنگی و تفاهم  بین دستگاه های صادر کننده مجوز فعالیت مؤسسات خیریه (وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی) و مؤسسات خیریه و استاندارد سازی خدمات مؤسسات، نقش تعیین کننده خواهد داشت.
شبکه توسعه کار جمعی و همکاری و تعاون بین مؤسسات خیریه را به صورت عملی آموزش داده و می کوشد جمع گرائی و کار گروهی را تبدیل به فرهنگ نماید

شبکه می تواند مقام مشورتی بین المللی پیدا کند و در تصمیم گیری مجامع جهانی موثر باشد.

شبکه بعنوان نماینده موسسات خیریه در تدوین و تصویب قوانین حوزه اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود.
شبکه با اطلاع رسانی شیوه های نوین جذب مشارکت مردمی به موسسات خیریه، تأمین منابع خدمت رسانی به اقشار نیازمند را تسهیل می نماید.
شبکه با جمع آوری نقطه نظرات و پیشنهادات موسسات خیریه، مسئولین امور اجتماعی کشور را در جریان انتظارات و خواسته های موسسات و اقشار نیازمند قرار می دهد.
شبکه از طریق تماس های مردمی، نیکوکارانی را که قصد ایجاد موسسات خیریه دارند در مسیر صحیح تصمیم گیری قرار میدهد و نیاز های فوری و ضروری کشور را بلحاظ منطقه جغرافیایی و موضوعی اعلام و اطلاع رسانی می نماید.
شبکه با جمع آوری اطلاعات عملکردی موسسات خیریه و انتشار آن، مردم را تشویق به انجام اعمال خیر خواهانه و نیکوکاری می نماید.
شبکه از طریق اطلاع رسانی مردمی، نیازمندان واقعی را برای مراجعه صحیح به موسساتی که خدمات مورد نیاز آنان را ارائه می‏دهند، هدایت می نماید.
شبکه با آموزش شیوه های توانمند سازی و خود اتکائی، اقشار آسیب پذیر، خدمات موردی موسسات خیریه را به مسیر اقدامات اساسی تاثیر گذار هدایت می کند.
شبکه از طریق اطلاع رسانی، اصول رازداری حرفه ای، پذیرش و تکریم نیازمندان و خود تصمیم گیری، شیوه های پرورش توانائی ها و استعداد های مددجویان را به اهل خیر و موسسات خیریه آموزش می‏دهد.
شبکه از طریق مطالعه و شناخت موسسات خیریه بین الملل و روش کار های آنان موسسات خیریه را با شیوه های نوین خدمات رسانی جهانی آشنا می نماید.
شبکه بعنوان رابطی بین مسئولین دستگاه های دولتی و موسسات خیریه و مردم با تبادل اطلاعات و انتظارات بین آنان به تسهیل گری می پردازد.
شبکه با تقدیر و تشکر و بزرگداشت خیرین و نیکوکاران امر نیکوکاری را ترویج می دهد و فرهنگ سازی می کند.