سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

مدتی است این سوال در سطح جامعه و در بین تشکل های مردم نهاد مطرح گردیده است که موسسه های خیریه با چه مسائل و چالش هایی مواجه هستند و پیشنهاد شده فهرستی از این موارد تهیه شود تا بعد از حصول نظرات جمع بندی، تعیین اولویت ها و ضرورت ها توسط خبرگان مسائل اجتماعی، سمن ها و سایر دست اندرکاران و افراد علاقه مند به بحث و بررسی گذاشته شود.

دبیرخانه شبکه افتخار دارد تا نظرات اصلاحی و تکمیلی افراد صاحب نظر را جهت استحضار موسسه های مردم نهاد از طریق سایت شبکه و به نام افراد یا تشکل های مربوطه در سطح جامعه از این طریق منعکس نماید. در انتظار دریافت نظر شما هستیم.

1- تبعیت از قانون تجارت با توجه به تغییرات اجتماعی تشکل ها

2- نبود قانون ویژه جامع در حوزه سمن ها

3- افزایش مستمر جامع هدف به دلیل چالش های اقتصادی و ناپایداری درآمدها

4- تغییر مدیران مسئول دولتی حوزه فعالیت سمن ها در زمان های کوتاه

5- وابستگی مستقیم فعالیت موسسه های خیریه به شرایط اقتصادی مردم و افزایش آمار جامعه هدف

6- تعدد دستگاه های متولی موسسه ها و عدم وحدت رویه در تصمیم گیری

7- چالش های مالیاتی و ابهامات قانونی موجود در این حوزه سمن ها

8- طولانی بودن فرایند اخذ جواز تاسیس موسسه ها و الزام برگزاری انتخابات دو سالانه هیات مدیره وسالانه بازرس ها

9- کاهش اعتماد مردم به موسسه ها به دلیل اظهار نظرهای نسنجیده برخی از دست اندرکاران

10- ابهام در چگونگی همکاری داوطلبان در سمن ها

11- نبود نظام آموزش هدفمند برای دست اندرکاران خیریه ها

12- عدم وجود رشته تحصیلی دانشگاهی و آکادمیک در حوزه فعالیت سمن ها

13- نبود اطلاعات و آمار قابل استناد از تعداد موسسه های مردم نهاد و حوزه فعالیت آنها

14- عدم توجه کافی به نقش افراد تاثیرگذار در حوزه سمن ها

15- هماهنگی ناکافی سازمان اوقاف و امور خیریه با سمن ها

16- توجه ناکافی شرکت های اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی آنان برای توسعه امرخیر

17- عدم وجود یک سیاست مشخص برای کاهش آمار نیازمندان و در نهایت کاهش فقر در کشور

18- تبیین نشدن جایگاه و نقش شبکه ها هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی (سیل – زلزله ) و بحران های اجتماعی ( کرونا )

19- تبیین نشدن نقش و برنامه جامع فعالیت حوزه امرخیر در کاهش آسیب های اجتماعی

20- کمبود ارتباط سازماندهی شده سمن ها با دانشگاه ها و انجام پژوهش در زمینه بهره وری بهینه از فعالیت حوزه سمن ها

21- عدم برنامه ریزی بهینه برای فرهنگ سازی کار خیر، تقدیر از خیرین و افزایش به نیکوکاری مردم

22- عدم مستند سازی فعالیت سمن ها (تهیه فیلم و کتاب )

23- نبودن یک سیاست معین برای تخصصی شدن سمن ها و فعالیت در موضوع خاص مورد نیاز هر منطقه

دبیرخانه شبکه