پنجشنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

در ایران حدود چهل هزار موسسه خیریه و نهاد مدنی به صورت رسمی و غیر رسمی در حال فعالیت هستند. امکانات فراوان، حدود یک میلیون منابع انسانی به اشکال داوطلبانه، خیرخواهانه، نیکوکارانه و کارگزار سرمایه عظیمی را تشکیل می دهند که موسسه های خیریه، سمن ها و تشکل های مدنی را اداره می کنند.

ارزش های این سرمایه اجتماعی بزرگ بدلیل نداشتن یک متولی واحد در دولت و عدم سازماندهی مناسب شناخته نشده است و چنانکه شایسته آن است در حل و فصل موضوعات و چالش های اجتماعی کشور ذی مدخل نیست و مشارکت کافی ندارند. اگر چه خدمات فراوانی در موضوعات مختلف اجتماعی بخصوص برای مساعدت و کمک به اقشار فرودست جامعه ارائه می دهد و بار بزرگی از دوش دولت بر می دارد.

آری برای استفاده از این سرمایه اجتماعی بزرگ متاسفانه مسئولین طرح و برنامه معینی ندارند حتی متولی واحدی هم تعیین نشده است.

در قران کریم این منشور عظیم و مقدس ما مسلمانان، مکررا مردم به خیر خواهی، نیکوکاری دیگر دوستی دعوت شده اند و ضرورت حمایت از ایتام عزیز و دیگر نیازمندان سفارش شده است، فستبقوا الخیرات شعار دین ماست که می فرماید در کار خیر از یکدیگر سبقت بگیرید. این وظیفه دولت است که تسهیلات لازم برای این مشارکت همگانی فراهم کند.

از سوی دیگر گاهی هم از افراد کم اطلاع شنیده می شود که می گویند؛ این همه خیریه چرا تشکیل می شود؟ این حرف در شرایطی گفته می شود که در آمریکا بیش از یک میلیون خیریه وجود دارد در دیگر کشور ها هم به همین ترتیب خیریه های فراوانی فعال هستند و آمار ها بسیار بالاست. علت آن هم این است که انجام کار خیرخواهانه در شرایط فعلی به صورت فردی دیگر پاسخگوی نیاز جوامع نیست پس باید به خیر جمعی پرداخت و با تشکیل موسسه های خیریه، با هم افزایی و تجمیع امکانات شرایط انجام کارهای بزرگ و تاثیر گذار در حد نیازهای کشور فراهم شود.

علاوه بر همه این واقعیت ها و با تقدیر از کسانی که با وجود برخی نامهربانی ها همچنان در مسیر خیرخواهی و دیگر دوستی گام برمی دارند، در کشور موضوع فرهنگ سازی کار خیر سازماندهی نشده است. اقدامی که باید از مدارس و حتی مهد های کودک شروع شود و آموزش و پرورش پیش گام این اقدامات باشد.

دستگاه های متولی مثل بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی که هر یک باستناد قانون، آیین نامه و مصوبه ای خود را مسئول صدور پروانه فعالیت و نظارت بر سمن ها می دانند باید در نقش یک تسهیل گر و هدایت کننده برای سرعت دادن به فعالیت های خیرخواهانه ظاهر شوند و دست از تدوین دستورالعمل های پیچیده و باز دارند بردارند. رسانه ملی بعنوان بزرگترین دانشگاه کشور که تاثیر بسیار خوبی بر آحاد جامعه دارد باید برای فرهنگ سازی کار خیر برنامه های طولانی مدت اجتماعی و محققانه و مطابق ذوق کودکان و انتظارات جوانان و هم چنین برنامه های مردم پسند داشته باشد تا مورد توجه همه مردم قرار گیرد ما یک کشور ۸۵میلیون نفری هستیم اگر با فرهنگ سازی کار خیر بتوانیم همه مردم را تشویق کنیم و مشارکت همگانی را جلب کنیم اگر هر یک از مردم روزانه فقط هزار تومان بی ارزش را به کار خیر اختصاص دهند جمع آن می شود هر روز هشتاد و پنج میلیارد تومان که با آن هر روز یک کار بزرگ و تاثیرگذار برای کشور می توان انجام داد. کاری که از برکات آن همگان برخوردار شوند.

در کوتاه مدت، اکنون ما در ماه مبارک رمضان هستیم که روحیه نیکوکاری در اوج خود است و کسی نه نمی گوید فقط همتی برای بسیج همگانی لازم است تا مقدمات فرهنگ سازی کار خیر فراهم شود.

از آن جا که توسعه کار خیر باید با مشارکت سمن ها و خیریه ها و خیرین انجام شود که درآن تجربه و اطلاعات دارند ضرورت دارد از حضور و مشارکت آنان در برنامه روزی و ارائه طرح های توسعه کار خیر استفاده شود. هر ایرانی باید یک خیِّر باشد.

نبی اله عشقی ثانی