دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

اساسنامه

شبکه ملی خیریه های حامی ایتام
ماده 1

نام: شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «شبکه» ناميده مي‌شود.

ماده 11
اركان شبکه: 1ـ بنیان گذار 2ـ مجمع عمومی 3ـ شورای مرکزی 4ـ هيأت مـديـره 5ـ بازرسان.
ماده 21

اعضای شورای مرکزی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی و یک نفر دبیر شورای مرکزی انتخاب می‌نمایند.

ماده 31

شبکه داراي 1 نفر بازرس اصلي و 1 نفر بازرس علي‌البدل مي‌باشد كه در شورای مرکزی با رأي كتبي و براي مدت 1 سال انتخاب مي‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 39

بودجه شبکه از طرق ذيل تأمين مي‌شود:

  • هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
  • وقف و حبس و وصیت.
  • وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه شبکه.
  • حق عضويت اعضاء در شبکه (طبق آیین‌نامه مصوب).
  • سود حاصل از فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی

تبصره:

بودجه شبکه تا پنج سال توسط بنیان‌گذار تأمین می‌گردد.