دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰

مؤسسه خیریه شجره طیبه

محمدرضا یزدان پناه
مدیرعامل
/

گالری تصاویر:

#


#


#


#


روش های <strong>کمک به مؤسسه</strong>

روش های کمک به مؤسسه

#

دبیرخانه شبکه بلحاظ رعایت احترام اعضاء مطالب ارسالی آنان را به همان شکل و کیفیت که واصل شده است در سایت قرار می دهد.
مسئولیت مطالب درج شده بعنوان معرفی مؤسسات عضو شبکه با خود عضو بوده و شبکه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

.