پنجشنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۱

انجمن کودکان مهر هستی

سوسن علیمرادی
مدیرعامل
021-26303289

021-26303289
تهران / بزرگراه رسالت، ابتدای شهید کرد، مجتمع تجاری دنیای نور، طبقه 5، واحد 3

گالری تصاویر:

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست


#


اهداف:

  1. ارتقاء آگاهی عموم جامعه در خصوص رعایت حقوق کودک با هدف بهبود و وضعیت زندگی و تربیتی کودکروش های <strong>کمک به مؤسسه</strong>

روش های کمک به مؤسسه

  1. #
  2. #
  3. #