سه شنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

مؤسسه مددکاران اجتماعی خیریه ابوالفضل العباس (ع)

اقدس کمالی
مدیرعامل
071-37269504
071-37263935
شیراز / بلوار فدک، فدک 12

گالری تصاویر:

کلیه امور خیریه


پرداخت مستمری ماهیانه، توزیع ارزاق، جمع آوری لباسهای دست دوم و مرمت آنها و توزیع بین مددجویان


...


...
روش های <strong>کمک به مؤسسه</strong>

روش های کمک به مؤسسه