پنجشنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مؤسسه خیریه رهروان خاندان نبوت (ص)

مهندس محسن جواهری
مدیرعامل
071-36278465
071-36280783
071-36280783
شیراز / خیابان عفیف آباد، کوچه 6، پلاک 21

گالری تصاویر:

رسیدگی به امور نیازمندان و انجام امور خیر


دانش آموزی ـ (ایتام و غیر ایتام) سبد غذایی ـ پزشکی ـ مسکن ـ جهیزیه


هدف از تأسیس خیریه نبوت کمک به رفع بحران از خانواده های نیازمند در جهت رشد و تعالی کل جامعه است. خیریه نبوت انجام هر کار نیک در راستای این هدف مقدس را وظیفه خود دانسته و در تحقق آن برنامه ریزی و تلاش می نماید.

انگیزه ما در تأسیس مؤسسه جملگی در دو بیت زیر خلاصه می شود:

بنـی آدم اعضـای یکدیگـرند که درآفرینش ز یک پیکرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضـو ها را نماند قـرار

khandane-nabovat-performance-reportروش های <strong>کمک به مؤسسه</strong>

روش های کمک به مؤسسه

  1. شماره حساب جام ملت شعبه فلسطین: 1431057973
  2. شماره کارت بانک اقتصاد نوین شعبه عفیف اباد: 1477-5166-1211-6274