سه شنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

مؤسسه خیریه ندای مهر ایرانیان

مهشید رمضانی کارگر
مدیرعامل


تهران / انتهای اقدسیه، روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع)، خیابان علیخانی، کوچه تابنده غربی، پلاک 4

گالری تصاویر:

حمایت و نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر در خانواده، تحت پوشش قراردادن سالمندان و زنان سرپرست خانوار.


نگهداری از کودکان بی سرپرست، حمایت از سالمندان و زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش قرار دادن معلولین ضایعه نخاعی (پاکدشت، ورامین، پیشوا) و تحت پوشش قرار دادن 300 خانوار محروم منطقه باشت استان کهکیلویه و دانش آموزان نیازمند.


تأسیس شعبه دوم (پسرانه 3 تا 6 سال)


  • نگهداری از 20 دختر 7 تا 9 سال
  • تحت پوشش قراردادن 100 نفر از زنان سرپرست خانوار
  • تحت پوشش قراردادن 300 نفر معلولین ضایعه نخاعی پاکدشت و ورامین
  • تحت پوشش قراردادن 100 نفر از سالمندان غیرقابل بازتوان
  • تحت پوشش قراردادن 300 نفر از خانواده¬های محروم منطقه باشت (استان کهکیلویه)
  • توزیع 4 نوبت آذوقه در مهرماه، محرم، ماه رمضان، عید نوروزروش های <strong>کمک به مؤسسه</strong>

روش های کمک به مؤسسه

  1. شماره حساب بانک تجارت: 221130200
  2. شماره شبا: 17018000000000022113026 IR

دبیرخانه شبکه بلحاظ رعایت احترام اعضاء مطالب ارسالی آنان را به همان شکل و کیفیت که واصل شده است در سایت قرار می دهد.
مسئولیت مطالب درج شده بعنوان معرفی مؤسسات عضو شبکه با خود عضو بوده و شبکه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

.