دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

شورای مرکزی شبکه

شورای مرکزی شبکه دارای 15 عضو (8 نفر عضو ثابت و دائمی و 7 نفر عضو اصلی) می باشد.
مهمترین وظایف و اختیارات شورای مرکزی شامل تعیین خط مشی کلی و اتخاذ سیاست ها و برنامه های کلان و راهبردی - تصویب تشکیل کارگروه های مشورتی و تخصصی - تبدیل وضعیت اعضای وابسته به عضویت رسمی -احراز توانمندی مدیریتی و شرایط نامزدهای هیات مدیره و مدیرعامل می باشد.