پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
خبرنامه شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

جناب آقای علی اصغر صابریان دلجوان مدیرعامل محترم موسسه مردم نهاد نوید همیاری استان آذربایجان شرقی، روز سه شنبه ۱6 شهریور ماه در دفتر شبکه حضور یافته و در مورد فعالیت های موسسه شان صحبت کردند.

Image
خبرنامه شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

سرکار خانم مژگان پیوند مدیر عامل موسسه خیریه نازنین زهرا خرم آباد، روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه در دفتر شبکه حضور یافته و در مورد فعالیت های موسسه شان صحبت کردند.

Image
موسسه خیریه همای رحمت امیرالمومنین(ع) شهرستان ساوه

موسسه خیریه همای رحمت امیرالمومنین(ع) شهرستان ساوه از سال ١٣٨٢ با اهداف اشاعه فرهنگ کار، حمايت و هدایت خانواده های بی سرپرست و آسیب پذیر جامعه با همکاری تعدادی از خیرین درد آشناى شهرستان ساوه بنا به ضرورت ، اقدام به ایجاد پایگاهی جهت رفع مشکلات و معضلات خانواده های مذکور نموده است و در سال ١٣٨٦ با شماره ٦٨ ثبت و با نام كامل فعلى به كار ادامه داده که برای رسیدن به اهداف خود بعداز عنایت الهی نیاز به همدلی ، مهر و بزرگواری های شما عزيزان دارد ...

ادامه مطلب

Image
مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی

روز 22 مرداد در کشور ما به نام روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گذاری شده تا با بازشماری و توصیف تاثیر تشکل ها در شکل گیری مشارکت های مردمی روحیه جمع گرائی و خیر جمعی جانشین رفتارهای فردگرایانه شود. تجربه جهانی نشان داده است در هر کشوری که خرد جمعی، مشاوره، همکاری، تبادل نظر، تعامل و مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری گسترده تر بوده است باعث شده اشتباهات فردی و خودکامگی کاهش یابد، رشد و توسعه نیز به حد کمال خود رسیده .....

منتشر شده در روزنامه آرمان ملی

ادامه مطلب

خبرنامه شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ در محل دفتر شبکه ملی حامیان ایتام نشستی تحت عنوان "هماهنگی شبکه های موسسات خیریه کشور "به منظور " هماهنگی , تعامل و توسعه همکاری شبکه های موسسات خیریه کشور" برگزار شد.
لازم به توضیح است این جلسه با حضور گرم اعضای موسسه های شبکه ملی خیریه های حامی ایتام، شبکه خانه خیرین ایران، شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران برگزار شد.

اهداف شبکه

اهداف شبکه

هدف کلی:

هم افزائی توانمندی ها و تبادل تجارب موسسه های خیریه حامی ایتام برای ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری و ارائه خدماتی جامع و مکفی به ایتام عزیز

چشم انداز شبکه

چشم انداز شبکه

بالندگی‌ و ارتقاء کمی‌ و کیفی زندگی جامعه هدف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی‌ و معنوی به‌ منظور قرار گرفتن در یک مسیر متعالی‌ و سازنده از طریق هم‌اندیشی‌ و هم‌افزایی مؤسسات ذیربط
*****
شبکه در یک چشم انداز پنج ساله سازمانی خواهد بود شامل مؤسسه های دانش بنیان، پویا، پایدار، ارتباط محور و توسعه یافته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های عضو و با قابلیت تأثیرگذاری بر قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری های مرتبط با نهادهای مدنی کشور از طریق تعامل، تبادل و همبستگی بین اعضا در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه پایدار کشور.
بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت

هم‌گرایی‌ و هم‌افزایی مؤسسات در راستای حمایت‌ و توانمندسازی فرزندان در درون خانواده‌های آنان‌ و توسعه فرهنگ خیرخواهی‌ و نیکوکاری در کشور
*****
شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور همبستگی و تعامل بین مؤسسه های عضو تشکیل شده تا با تدوین و اجرای برنامه های علمی توانمندساز امکان ارائه بهترین خدمات را در ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و زیستی با احترام به حقوق انسانی برای گروه هدف فراهم نماید. در نهایت مؤسسه های عضو به یک سیستم کیفی، خدماتی، حمایتی برای گروه هدف تحت پوشش دست یابند و آنان را به انسان هایی پویا، بالنده و خلاق برای آینده کشور تبدیل کنند.
ویژگی های شبکه

ویژگی های شبکه متنوع و اثرگذاری آن بسیار تعیین کننده می باشد.
برای نمونه برخی از این ویژگی ها و تأثیرگذاری آن یادآور می گردد:

شما می توانید پاسخ برخی پرسش های خود را در اینجا بیابید.

پرسش های متداول
باورهای ما ....

”باور داریم که هم اندیشی مردمان نیکوکار که در فعالیت های فردی نقشی درخشان داشته اند، باید به کارگروهی و شبکه ای فراگیر تبدیل شود. همکاری جمعی نیک اندیشان بی شک برای کشور بسیار موثر و ماندگار خواهد بود.“

سیدناصر محمدسیدی

سیدناصر محمدسیدی

بنیانگذار شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

اعضای شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

نظر برخی از یاران

نشریه حامیان

دبیرخانه شبکه برای آشنائی اعضاء با ضرورت و فرآیند تشکیل شبکه، چشم انداز، مأموریت و اهداف آن همچنین معرفی اعضاء هیأت مؤسس و هیأت مدیره و دیگر اطلاعات ضروری، نشریه حامیان را چاپ نموده است که جهت استحضار در سایت قرار داده می‏شود.
دانلود فایل

نام فایل: Hamiyan.pdf

47140 456

شبکه خود را مجاز به دخالت در امور داخلی اعضاء نمی داند و از آن پرهیز می نماید.

.