سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹

بی توجهی به سالمندی

روز جهانی سالمندان را در حالی پشت سر گذاشتیم که در اوج بحران کرونا هیچ توجه ویزه ای به آنان نشد روزی جهانی به این مهم اختصاص داده شده تا کشورها در این روز به سالمندان توجه و آنان را تکریم کنند و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم.. توسعه علم و دانش در دهه های اخیر و رعایت مراقبت های بهداشتی و درمانی از سوی مردم موجب بالا رفتن طول عمر و افزایش امید به زندگی تا حدود نود سالگی شده است به طوری که اگر ۶۰ سالگی را آغاز سالمندی بدانیم حدود یک سوم عمر انسان ها در دوران سالمندی سپری می شود و آمار سالمندان جهان به یک میلیارد نفر رسیده است که عدد بسیار بزرگی است.

ادامه مطلب

شفافیت و اعتماد سازی امر خیر

چالش بزرگ دنیای امروز نبود شفافیت است. انتظار مردم برای شفافیت اقدامات و عملکرد ها در هیچ زمانی تا امروز به این اندازه توجه ها را معطوف به خود نکرده است.اکنون می توان گفت شفافیت بعنوان اولین استاندارد هر نوع خدمت رسانی خواسته اصلی مردم است تا حدی که نه تنها برند های بزرگ اقتصادی بلکه تشکل های اجتماعی نیز شعار ما شفاف هستیم را سر می دهند، حتی در اطلاعیه های تبلیغات بازرگانی نیز قبل از عنوان کیفیت و قیمت شعار ما شفاف هستیم ...

ادامه مطلب

تامین 300 هزار ماسک N95/83 ویژه کادر بیمارستانی توسط شبکه ایتام

این ماسک ها توسط آقای سید ناصر محمد سیدی بنیانگذار و رئیس هیات مدیره شبکه خیریه های حامی ایتام خریداری و به کشور وارد شد. این ماسک ها به دانشگاه علوم پزشکی استان های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی اهدا گردید.

ادامه مطلب

اهداف شبکه

اهداف شبکه

هدف کلی:

هم افزائی توانمندی ها و تبادل تجارب موسسه های خیریه حامی ایتام برای ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری و ارائه خدماتی جامع و مکفی به ایتام عزیز

چشم انداز شبکه

چشم انداز شبکه

بالندگی‌ و ارتقاء کمی‌ و کیفی زندگی جامعه هدف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی‌ و معنوی به‌ منظور قرار گرفتن در یک مسیر متعالی‌ و سازنده از طریق هم‌اندیشی‌ و هم‌افزایی مؤسسات ذیربط
*****
شبکه در یک چشم انداز پنج ساله سازمانی خواهد بود شامل مؤسسه های دانش بنیان، پویا، پایدار، ارتباط محور و توسعه یافته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های عضو و با قابلیت تأثیرگذاری بر قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری های مرتبط با نهادهای مدنی کشور از طریق تعامل، تبادل و همبستگی بین اعضا در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه پایدار کشور.
بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت

هم‌گرایی‌ و هم‌افزایی مؤسسات در راستای حمایت‌ و توانمندسازی فرزندان در درون خانواده‌های آنان‌ و توسعه فرهنگ خیرخواهی‌ و نیکوکاری در کشور
*****
شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور همبستگی و تعامل بین مؤسسه های عضو تشکیل شده تا با تدوین و اجرای برنامه های علمی توانمندساز امکان ارائه بهترین خدمات را در ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و زیستی با احترام به حقوق انسانی برای گروه هدف فراهم نماید. در نهایت مؤسسه های عضو به یک سیستم کیفی، خدماتی، حمایتی برای گروه هدف تحت پوشش دست یابند و آنان را به انسان هایی پویا، بالنده و خلاق برای آینده کشور تبدیل کنند.
ویژگی های شبکه

ویژگی های شبکه متنوع و اثرگذاری آن بسیار تعیین کننده می باشد.
برای نمونه برخی از این ویژگی ها و تأثیرگذاری آن یادآور می گردد:

شما می توانید پاسخ برخی پرسش های خود را در اینجا بیابید.

پرسش های متداول
باورهای ما ....

”باور داریم که هم اندیشی مردمان نیکوکار که در فعالیت های فردی نقشی درخشان داشته اند، باید به کارگروهی و شبکه ای فراگیر تبدیل شود. همکاری جمعی نیک اندیشان بی شک برای کشور بسیار موثر و ماندگار خواهد بود.“

سیدناصر محمدسیدی

سیدناصر محمدسیدی

بنیانگذار شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

اعضای شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

نظر برخی از یاران

نشریه حامیان

دبیرخانه شبکه برای آشنائی اعضاء با ضرورت و فرآیند تشکیل شبکه، چشم انداز، مأموریت و اهداف آن همچنین معرفی اعضاء هیأت مؤسس و هیأت مدیره و دیگر اطلاعات ضروری، نشریه حامیان را چاپ نموده است که جهت استحضار در سایت قرار داده می‏شود.
دانلود فایل

نام فایل: Hamiyan.pdf

27786 339

شبکه خود را مجاز به دخالت در امور داخلی اعضاء نمی داند و از آن پرهیز می نماید.

.