سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی را گرامی بداریم

روز دوشنبه 21 مرداد ماه مصادف با دهم ذیحجه روز عید مبارک قربان است چقدر زیبا و خوشحال کننده است که در سال جاری یک روز بعد 22 مرداد ماه روز تشکل ها و مشارکت مردمی نیز جشن گرفته می شود.

جامعه مدنی متشکل از تشکل ها، موسسات، نهادها و انجمن ها است که بصورت داوطلبانه و غیردولتی و خودجوش و بدور از ساختار قدرت و دولت توسط مردم شکل می گیرد و برای بهبود ارتباطات انسانی، توانمندسازی جوامع و ارتقاء سطح زندگی احاد مردم تلاش می نماید و نقش آفرینی می کند.

ادامه مطلب

مصاحبه روزنامه شرق با آقای نبی اله عشقی ثانی
مشروح مصاحبه خبرنگار روزنامه شرق (خانم مرضیه بیانی) با آقای نبی اله عشقی ثانی در شماره 3949 مورخ 22/05/98 روزنامه: فعالیت 20 تا 30 هزار مؤسسه خیریه در کشور، حواشی زیادی در سال های گذشته داشته است. ....

اولین دوره آموزشی مدیریت مؤسسه های خیریه و آشنایی با اصول و مبانی مددکاری اجتماعی برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی اعضاء شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با هدف ارتقاء توانمندی های مؤسسات خیریه و ایجاد هماهنگی با عنوان مدیریت مؤسسه های خیریه و آشنایی با اصول و مبانی مددکاری اجتماعی برگزار گردید.

این دوره آموزشی با حضور 25 شرکت کننده از 11 مؤسسه خیریه استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 98/05/27 در شهرستان نجف آباد برگزار گردید.

ادامه مطلب

fetrieh
اهداف شبکه

اهداف شبکه

هدف کلی:

هم افزائی توانمندی ها و تبادل تجارب موسسه های خیریه حامی ایتام برای ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری و ارائه خدماتی جامع و مکفی به ایتام عزیز

چشم انداز شبکه

چشم انداز شبکه

بالندگی‌ و ارتقاء کمی‌ و کیفی زندگی جامعه هدف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی‌ و معنوی به‌ منظور قرار گرفتن در یک مسیر متعالی‌ و سازنده از طریق هم‌اندیشی‌ و هم‌افزایی مؤسسات ذیربط
*****
شبکه در یک چشم انداز پنج ساله سازمانی خواهد بود شامل مؤسسه های دانش بنیان، پویا، پایدار، ارتباط محور و توسعه یافته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های عضو و با قابلیت تأثیرگذاری بر قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری های مرتبط با نهادهای مدنی کشور از طریق تعامل، تبادل و همبستگی بین اعضا در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه پایدار کشور.
بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت

هم‌گرایی‌ و هم‌افزایی مؤسسات در راستای حمایت‌ و توانمندسازی فرزندان در درون خانواده‌های آنان‌ و توسعه فرهنگ خیرخواهی‌ و نیکوکاری در کشور
*****
شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور همبستگی و تعامل بین مؤسسه های عضو تشکیل شده تا با تدوین و اجرای برنامه های علمی توانمندساز امکان ارائه بهترین خدمات را در ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و زیستی با احترام به حقوق انسانی برای گروه هدف فراهم نماید. در نهایت مؤسسه های عضو به یک سیستم کیفی، خدماتی، حمایتی برای گروه هدف تحت پوشش دست یابند و آنان را به انسان هایی پویا، بالنده و خلاق برای آینده کشور تبدیل کنند.
ویژگی های شبکه

ویژگی های شبکه متنوع و اثرگذاری آن بسیار تعیین کننده می باشد.
برای نمونه برخی از این ویژگی ها و تأثیرگذاری آن یادآور می گردد:

شما می توانید پاسخ برخی پرسش های خود را در اینجا بیابید.

پرسش های متداول
باورهای ما ....

”باور داریم که هم اندیشی مردمان نیکوکار که در فعالیت های فردی نقشی درخشان داشته اند، باید به کارگروهی و شبکه ای فراگیر تبدیل شود. همکاری جمعی نیک اندیشان بی شک برای کشور بسیار موثر و ماندگار خواهد بود.“

سیدناصر محمدسیدی

سیدناصر محمدسیدی

بنیانگذار شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

اعضای شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

نظر برخی از یاران

نشریه حامیان

دبیرخانه شبکه برای آشنائی اعضاء با ضرورت و فرآیند تشکیل شبکه، چشم انداز، مأموریت و اهداف آن همچنین معرفی اعضاء هیأت مؤسس و هیأت مدیره و دیگر اطلاعات ضروری، نشریه حامیان را چاپ نموده است که جهت استحضار در سایت قرار داده می‏شود.
دانلود فایل

نام فایل: Hamiyan.pdf

9982 120

شبکه خود را مجاز به دخالت در امور داخلی اعضاء نمی داند و از آن پرهیز می نماید.

.