چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

برگزاری نشست موسسه های خیریه حامی ایتام شهر تهران


در اجرای ماموریت شبکه ملی خیریه های حامی ایتام روز شنبه 7 دی ماه نشستی باشرکت تعدادی از مدیران موسسه های خیریه شهر تهران در سالن کنفرانس شبکه به منظور هم افزایی وبستر سازی برای تحقق اهداف شبکه برگزارخواهد شد.


دبیرخانه شبکه

چالش های مالیاتی


مدیران محترم موسسه های خیریه حامی ایتام

به استحضار می رساند شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور کاهش چالش های مالیاتی موسسه های خیریه عضو در نظر دارد از خبرگان و کارشناسان مالیاتی موسسه های خیریه دعوت و راهنمایی بگیرد. لذا خواهشمند است از هر طریق ممکن (تلفن – پست الکترونیکی- -Whatsappفاکس- پست) پرسش های حوزه مالیاتی خود را با ما در میان بگذارید.

از توجه و همکاری مسئولانه هر یک از شما سپاسگزاری می گردد.


دبیرخانه شبکه